Bezpieczny pobyt

Szanowni Goście,
wprowadziliśmy szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa zastosowanych w naszym obiekcie w związku z wirusem COVID-19.

BEZPIECZNY OBIEKT

BEZPIECZNY POBYT

SZCZEGÓŁOWA DEZYNFEKCJA I OZONOWANIE POKOI PO KAŻDYM Z GOŚCI
  • Domki są całościowo wszystkie pomieszczenia dokładnie dezynfekowane, w tym wszystkie klamki do drzwi, okien, przełączniki światła, uchwyt krzesła, biurko,
WIETRZENIE POKOI
  • Pokoje są regularnie wietrzone.
  • W toaletach w pokojach zostały umieszczone instrukcje dotyczące mycia rąk.

 

BEZPIECZNI GOŚCIE

DEZYNFEKCJA RĄK
  • Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia prosimy o mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz regularną dezynfekcję. Płyny do dezynfekcji rąk znajdują się w każdym z obiektów.
  • Prosimy o zachowanie dystansu min. 2 metry od pozostałych gości

 

BEZPIECZNI PRACOWNICY

MIERZENIE TEMPERATURY
  • Każdy pracownik ma mierzoną temperaturę przy wejściu do pracy. Pracownicy w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby nie zostaną dopuszczeni do pracy.
  • Personel systematycznie dezynfekuje swoje miejsca pracy. Pracownicy zostali przeszkoleni z procedur dotyczących dezynfekcji.
MASECZKI OCHRONNE
  • Wszyscy pracownicy pracują w maseczkach ochronnych.

 

Każdego dnia upoważniona osoba sprawdza oficjalne zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia odnośnie COVID-19.
W razie wszelkich pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Życzymy Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu!